Sprzedaż i montaż sejfów

Dla sklasyfikowania wytrzymałości zabezpieczeń mechanicznych takich jak sejf, kasa pancerna, skarbiec wprowadzono klasy odporności na włamanie oznaczone liczbą 0 i cyframi rzymskimi od I do XIII, uzależnione od minimalnej wartości odporności na włamanie wyrażonej w jednostkach oporowych RU, oraz ze względu na limit przechowywanych wartości pieniężnych, wyrażony w jednostkach obliczeniowych.

Najniższa klasa odporności została oznaczona liczbą 0. Sejfy charakteryzują się tym, iż mogą być wbudowane w ścianę , meble lub wolnostojące , najczęściej wyposażone w jeden zamek i posiadają najniższą klasę odporności na włamanie. Kasy pancerne są zawsze wolnostojące , najczęściej wyposażone w dwa zamki i zaliczane do średniej klasy odporności na włamanie. Natomiast skarbce nie są urządzeniami a pomieszczeniami i zaliczają się do najwyższej klasy odporności na włamanie.

Zarówno sejfy jak i kasy pancerne mogą występować jako ognioodporne (w których wnętrzu temperatura nie przekroczy 50 stopni Celsjusza przy jedno lub dwugodzinnym działaniu temperatury 1090 stopni Celsjiusza) oraz wodoszczelne.

Do kolejnej grupy urządzeń zabezpieczeniowych należą systemy depozytowe np. wrzutnie nocne, szafy transferowe, itp. Sklasyfikowano je w sposób następujący: D-0 - D-V , N-II - N-XI. Istnieje również grupa urządzeń do przechowywania wartości pod nadzorem. Klasy tych urządzeń to S-1 i S-2. Wszystkie urządzenia zabezpieczeniowe wolnostojące o masie mniejszej niż 1000kg muszą być na trwałe przymocowane do podłoża.