Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

tel. +48 600 441 221

e-mail: kontakt@sejf24h.pl

GCMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.  Potocka 14, 01-652 Warszawa, KRS 0000313094 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141503447, NIP 524-26-54-268, Kapitał  zakładowy Spółki: 50 000,00 zł, w całości wpłacony